ReadyPlanet.com
dot
dot
อุปกรณ์ไฟฟ้า
dot
dot
เครื่องใช้ไฟฟ้า
dot
dot
อุดมแอร์
dot
dot
อุปกรณ์การประปา
dot
dot
เครื่องกรองน้ำ
dot
dot
ถังเก็บน้ำ
dot
dot
ถังบำบัด
dot
dot
มอเตอร์และปั้มน้ำ
dot
dot
เครื่องมือช่าง
dot
dot
dot
RO

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-787-6276  คุณอุดม

เครื่องกรอง RO 01
img household2.1

Reverse Osmosis. Model RO 50 GPD PLUS

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองสามารถกรองความขุ่นและสารละลาย ที่อยู่ในน้ำ ทำให้น้ำบริสุทธิ์และปรอดเชื้อ เหมาะสม แก่การ ดื่ม และใช้ในครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาน้ำที่มีสารลายสูงให้สามารถนำมาดื่มและใช้งานได้


Model RO 50 GPD (180 Lit/day)

 

รายละเอียด เครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis

1. สวิทช์แรงดันต่ำ มีหน้าที่ป้องกัน ปั๊มแรงดันสูง ไม่ให้ทำงานในกรณีที่ไม่มีน้ำเข้าเครื่อง
2. ไส้กรองPPขนาด 10 นิ้ว 5ไมครอน มีหน้าที่กรองตะกอน
3. ไส้กรองCarbon ผงขนาด 10 นิ้ว มีหน้าที่กรองกลิ่น สี และ คลอรีน
4. ไส้กรองCarbon อัดแท่งขนาด 10 นิ้ว 5ไมครอน มีหน้าที่กรองกลิ่นและตะกอนอีกครั้ง
5. ปั๊มน้ำแรงดันสูงเป็นระบบ Diaphragmใช้ไฟฟ้า 24 Volt มีหน้าที่อัดน้ำเข้าไส้แมมเบรน
6. ชุดแปลงไฟฟ้า(Adapter)มีหน้าที่แปลงไฟฟ้า จาก 220Volt เป็น 24Volt
7. สวิทช์อัตโนมัติ มีหน้าที่ป้องกัน น้ำทิ้งในขณะที่ปั้มหยุดทำงาน
8. ไส้กรองแมมเบรนใช้ไส้กรองขนาด 50 GPD มีหน้าที่กรองสารละลายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทำให้น้ำสะอาด และ บริสุทธิ์
9. สวิทช์แรงดันสูง มีหน้าที่หยุด ปั๊มเมื่อน้ำเต็มถังและเดิน ปั๊ม เมื่อนำน้ำไปใช้งาน
10. ถังความดัน มีหน้าที่เก็บน้ำที่ออกจากไส้แมมเบรนมีความจุขนาด 4 แกลลอง (15ลิตร) เป็นชนิดพลาสติก ไม่เป็นสนิม
11. ไส้กรองPost Carbon เป็นไส้กรองชุดสุดท้าย มีหน้าที่จับกลิ่นน้ำที่ออกจากถังเก็บน้ำก่อนนำไปใช้
12. มีแผงแสดงการทำงานของเครื่องกรอง

 

เครื่องกรองน้ำ RO 02
ro04

Reverse Osmosis. Model RO 50 GPD PLUS

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองสามารถกรองความขุ่นและสารละลาย ที่อยู่ในน้ำ ทำให้น้ำบริสุทธิ์และปรอดเชื้อ เหมาะสม แก่การ ดื่ม และใช้ในครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาน้ำที่มีสารลายสูงให้สามารถนำมาดื่มและใช้งานได้


Model RO 100 GPD (350 Lit/day)

 

รายละเอียด เครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis

1. สวิทช์แรงดันต่ำ มีหน้าที่ป้องกัน ปั๊มแรงดันสูง ไม่ให้ทำงานในกรณีที่ไม่มีน้ำเข้าเครื่อง
2. ไส้กรองPPขนาด 10 นิ้ว 5ไมครอน มีหน้าที่กรองตะกอน
3. ไส้กรองCarbon ผงขนาด 10 นิ้ว มีหน้าที่กรองกลิ่น สี และ คลอรีน
4. ไส้กรองCarbon อัดแท่งขนาด 10 นิ้ว 5ไมครอน มีหน้าที่กรองกลิ่นและตะกอนอีกครั้ง
5. ปั๊มน้ำแรงดันสูงเป็นระบบ Diaphragmใช้ไฟฟ้า 24 Volt มีหน้าที่อัดน้ำเข้าไส้แมมเบรน
6. ชุดแปลงไฟฟ้า(Adapter)มีหน้าที่แปลงไฟฟ้า จาก 220Volt เป็น 24Volt
7. สวิทช์อัตโนมัติ มีหน้าที่ป้องกัน น้ำทิ้งในขณะที่ปั้มหยุดทำงาน
8. ไส้กรองแมมเบรนใช้ไส้กรองขนาด 50 GPD มีหน้าที่กรองสารละลายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทำให้น้ำสะอาด และ บริสุทธิ์
9. สวิทช์แรงดันสูง มีหน้าที่หยุด ปั๊มเมื่อน้ำเต็มถังและเดิน ปั๊ม เมื่อนำน้ำไปใช้งาน
10. ถังความดัน มีหน้าที่เก็บน้ำที่ออกจากไส้แมมเบรนมีความจุขนาด 4 แกลลอง (15ลิตร) เป็นชนิดพลาสติก ไม่เป็นสนิม
11. ไส้กรองPost Carbon เป็นไส้กรองชุดสุดท้าย มีหน้าที่จับกลิ่นน้ำที่ออกจากถังเก็บน้ำก่อนนำไปใช้
12. มีแผงแสดงการทำงานของเครื่องกรอง

 

เครื่องกรองน้ำ RO03
img household3.1

Reverse Osmosis. Model RO 150 GPD 

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองสามารถกรองความขุ่นและสารละลาย ที่อยู่ในน้ำ ทำให้น้ำบริสุทธิ์และปรอดเชื้อ เหมาะสม แก่การ ดื่ม และใช้ในครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาน้ำที่มีสารลายสูงให้สามารถนำมาดื่มและใช้งานได้


Model RO 150 GPD (540 Lit/day)

 

รายละเอียด เครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis

1. สวิทช์แรงดันต่ำ มีหน้าที่ป้องกัน ปั๊มแรงดันสูง ไม่ให้ทำงานในกรณีที่ไม่มีน้ำเข้าเครื่อง
2. ไส้กรองPPขนาด 10 นิ้ว 5ไมครอน มีหน้าที่กรองตะกอน
3. ไส้กรองCarbon ผงขนาด 10 นิ้ว มีหน้าที่กรองกลิ่น สี และ คลอรีน
4. ไส้กรองCarbon อัดแท่งขนาด 10 นิ้ว 5ไมครอน มีหน้าที่กรองกลิ่นและตะกอนอีกครั้ง
5. ปั๊มน้ำแรงดันสูงเป็นระบบ Diaphragmใช้ไฟฟ้า 24 Volt มีหน้าที่อัดน้ำเข้าไส้แมมเบรน
6. ชุดแปลงไฟฟ้า(Adapter)มีหน้าที่แปลงไฟฟ้า จาก 220Volt เป็น 24Volt
7. สวิทช์อัตโนมัติ มีหน้าที่ป้องกัน น้ำทิ้งในขณะที่ปั้มหยุดทำงาน
8. ไส้กรองแมมเบรนใช้ไส้กรองขนาด 150 GPD มีหน้าที่กรองสารละลายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทำให้น้ำสะอาด และ บริสุทธิ์
9. สวิทช์แรงดันสูง มีหน้าที่หยุด ปั๊มเมื่อน้ำเต็มถังและเดิน ปั๊ม เมื่อนำน้ำไปใช้งาน
10. ถังความดัน มีหน้าที่เก็บน้ำที่ออกจากไส้แมมเบรนมีความจุขนาด 4 แกลลอง (15ลิตร) 3 ถัง เป็นชนิดพลาสติก ไม่เป็นสนิม
11. ไส้กรองPost Carbon เป็นไส้กรองชุดสุดท้าย มีหน้าที่จับกลิ่นน้ำที่ออกจากถังเก็บน้ำก่อนนำไปใช้
12. มีแผงแสดงการทำงานของเครื่องกรอง

                                        RO 3,000 ลิตร/วัน

 • 3 QPD.jpg
 • IMG_34251.jpg
 • IMG_03801.jpg
 • IMG_03711.jpg

เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 3,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้ไส้กรองRO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 3,000 ลิตร

 

 

 

 

 

RO 6,000 ลิตร/วัน

 

 • RO 6 Q.jpg

เครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis 6,000 ลิตรต่อวันโดยใช้ไส้กรอง RO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 6,000 ลิตร

 

RO 12,000 ลิตร/วัน

 

 • RO 12 Q.jpg

ครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 12,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้ไส้กรอง RO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 12,000 ลิตร

 

RO 24,000 ลิตร/วัน

 

 • 3.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • IMG_29001.jpg

ครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 24,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้ไส้กรอง RO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 24,000 ลิตร

 

 

 

RO 36,000 ลิตร/วัน

 

 • RO 48 Q.jpg
 • IMG_29001.jpg

เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 36,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้ไส้กรอง RO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 36,000 ลิตร

 

 

 

 

RO 48,000 ลิตร/วัน

 

 • 1.jpg
 • 3.jpg

เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 48,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้ไส้กรอง RO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 48,000 ลิตร

 

 

 

 

 

RO 98,000 ลิตร/วัน

 

 • RO 98 Q.jpg

เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 96,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้ไส้กรอง RO Membrame ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค ตัวเครื่องมีชุดกรอง Pretreatment ด้วยไส้กรอง PP 5 ไมครอน ระบบปั๊มแรงดันสูงเพื่อจ่ายน้ำเข้าสู่เมมเบรน และอุปกรณ์ประกอบชุดกรองเพื่อควบคุมและตรวจวัดการทำงานของระบบ เช่น Pressure Gauge ,Pressure Switch ,Flow Meter ,ระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบ ใช้งานง่าย สามารถผลิตน้ำได้วันละ 96,000 ลิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.