ReadyPlanet.com
dot
dot
อุปกรณ์ไฟฟ้า
dot
dot
เครื่องใช้ไฟฟ้า
dot
dot
อุดมแอร์
dot
dot
อุปกรณ์การประปา
dot
dot
เครื่องกรองน้ำ
dot
dot
ถังเก็บน้ำ
dot
dot
ถังบำบัด
dot
dot
มอเตอร์และปั้มน้ำ
dot
dot
เครื่องมือช่าง
dot
dot
dot
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

 

News: Automation and Control

อุปกรณ์รีเลย์ไฟฟ้า Zelio ปลั๊กอินรีเลย์ RXM รุ่น LB

 

          

ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์

อุปกรณ์รีเลย์ RXM รุ่น LB ประกอบด้วย

1. รีเลย์ 5 A สำหรับรุ่น 2 คอนแทค และรีเลย์ 3 A สำหรับ
รุ่น  4 คอนแทค ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองมีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน
2. เบ้าบรรจุขั้วหน้าสัมผัสแบบผสม
3. ตัวยึดโลหะ (อุปกรณ์เสริม)

 

 

ส่วนประกอบของอุปกรณ์รีเลย์

1. บริเวณที่ง่ายต่อการจับ, ดึงหรือติดตั้ง
2. ช่องแสดง “สถานะรีเลย์” เชิงกล
3. ไฟ LED แสดงสถานะรีเลย์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้)
4. ร่องสี่ร่อง สำหรับอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งบนราง หรืออะแดปเตอร์ที่ติดตั้งบนแผง พร้อมตัวยึดต่างๆ
5. ขาประเภท Faston จำนวนแปดหรือสิบสี่ขา
  ส่วนประกอบของเบ้า

1. หลุมยึดสองตัวสำหรับการติดตั้งแผงควบคุม
2. ขั้วยึดสกรูสำหรับการเชื่อมต่อ
3. หน้าสัมผัสรับแปดหรือสิบสี่หน้าสำหรับขารีเลย์
4. หลุมยึดสองตัวสำหรับตัวยึดโลหะ
5. สล็อตและคลิปตรึงสำหรับการติดตั้งบนราง DIN

News: Automation and Control

อุปกรณ์รีเลย์ไฟฟ้า Zelio ปลั๊กอินรีเลย์ RXM รุ่น AB

 

          

ส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์

อุปกรณ์รีเลย์ RXM รุ่น AB ประกอบด้วย

1. รีเลย์ 12 A สำหรับรุ่น 2 คอนแทค , รีเลย์ 10 A สำหรับรุ่น 3 คอนแทค และรีเลย์ 6 A สำหรับ   รุ่น  4 คอนแทค ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองมีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน
2. เบ้าบรรจุขั้วหน้าสัมผัสแบบผสม
3. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสริมลงบนขาเสียบ เช่น ไดโอด,  RC Circuit หรือ Varistor
4. ตัวยึดโลหะ (อุปกรณ์เสริม)
5. ตัวยึดพลาสติก (อุปกรณ์เสริม)
6. อุปกรณ์เสริม 2 Pole Bus Jumper เพื่อช่วยการเชื่อมต่อระหว่างช่องเสียบสาย 2 ช่อง
7. แถบแสดงฟังก์ชั่นการใช้งาน

 

 ส่วนประกอบของอุปกรณ์รีเลย์

1. มีปุ่มทดสอบและตั้งบอกสถานะการทำงานทางกล
2. ช่องแสดง “สถานะรีเลย์” เชิงกล
3. ตัวล็อคค้างการทำงานของหน้าคอนแทค
4. ไฟ LED แสดงสถานะรีเลย์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้)
5. แถบแสดงฟังก์ชั่นการใช้งาน แบบเปลี่ยนได้
6. ร่องสี่ร่อง สำหรับอะแดปเตอร์ที่ติดตั้งบนราง หรืออะแดปเตอร์ที่ติดตั้งบนแผง พร้อมตัวยึดต่างๆ
7. ขาประเภท Faston จำนวนแปดหรือสิบสี่ขา
8. บริเวณที่ง่ายต่อการจับ, ดึง หรือติดตั้ง
   ส่วนประกอบของเบ้า

1. ขั้วยึดสกรูสำหรับการเชื่อมต่อ
2. หน้าสัมผัสรับสิบสี่หน้าสำหรับขารีเลย์
3. ส่วนของการติดตั้ง Protection Module
4. ส่วนของการยึดตัวคลิปล็อคโลหะและ พลาสติก
5. สล็อตและคลิปตรึงสำหรับการติดตั้งบนราง DIN
6. หลุมยึดสองและสี่ตัวสำหรับการติดตั้งแผงควบคุม

News: Automation and Control

หน่วยควบคุมและส่งสัญญาณ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม. ชุดอุปกรณ์ Harmony®XB7 รุ่นประหยัด ประเภทชิ้นเดียว ปุ่มกด สวิตช์ และแลมป์

 

ส่วนประกอบ

ชุดอุปกรณ์ควบคุมและส่งสัญญาณ The Harmony® XB7 ประเภทชิ้นเดียว ไม่ต้องแยกประกอบ ครอบคลุมงานด้านอุตสาหกรรม งานประกอบเครื่องจักร งานโรงตู้ งานอาคาร และงานควบคุมต่างๆ เป็นต้น

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

 • ชุดปุ่มกดและสวิตช์ ออกแบบเพื่อควบคุมการหยุดและเริ่มการทำงานของเครื่องจักร การติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไขและการใช้พารามิเตอร์ (ฟังก์ชั่นการติดต่อ) ซึ่งประกอบด้วย ปุ่มกด, สวิตช์ตัวเลือก/สวิตช์กุญแจ, ฟังก์ชั่นหยุดทำงานฉุกเฉินหรือฟังก์ชั่นการปิดสวิตช์ฉุกเฉิน  และหัวปุ่มกดแบบต่างๆ
 • แลมป์ ออกแบบเพื่อการส่งสัญญาณภาพ (ฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ)
 • ปุ่มกดเรืองแสง ออกแบบเพื่อการควบคุมและการส่งสัญญาณ (ฟังก์ชั่นการติดต่อและฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ)

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยหน่วยที่สมบูรณ์ มีฝาพลาสติกกลมและแสงแลมป์สี 6 ตัว

ชุดปุ่มกดและสวิตช์ควบคุมประกอบไปด้วย

 • ปุ่มกดและสวิตช์ควบคุมประกอบด้วย ปุ่มกดหัวเรียบและหัวนูนติดสปริง ทั้งที่มีและไม่มีเครื่องหมาย
 • ปุ่มกดสลักหัวเรียบโดยไม่มีเครื่องหมาย
 • ปุ่มกดสลักหัวนูนหรือปุ่มกดสลักหัวเห็ดเรืองแสง
 • กลไกหยุดการทำงานฉุกเฉินและปุ่มกดสลักหัวเห็ด (ตามมาตรฐาน EN/IEC 60204 และ EN/ISO 13850)
 • ปุ่มกดสลักหัวเห็ดสำหรับกลไกปิดสวิตช์ฉุกเฉิน (ตามมาตรฐาน IEC 60364-5-53)
 • สวิตช์ตัวเลือกด้ามสีดำแบบมาตรฐานและสวิตช์กุญแจ
 • อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

สัญญาณแลมป์ประกอบด้วย

 • แลมป์ LED
 • แลมป์สำหรับหลอดไฟแบบปรับฐาน BA 9s

แลมป์ทั้ง 2 ประเภทสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้โดยตรงหรือผ่านตัวต้านทานกระแสไฟ

การติดตั้ง

ชุดอุปกรณ์ Harmony®XB7 มีการติดตั้งที่สะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

 • ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ติดตั้งเดี่ยว
 • ขันเข้าที่ด้วยน็อตเดี่ยว (แผ่นป้องกันการหมุน)

อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อ 2 อุปกรณ์

 • ขั้วยึดสกรู
 • คอนเนคเตอร์ประเภท Faston (เฉพาะแลมป์เท่านั้น)

คุณภาพ

คุณสมบัติเด่นของชุดอุปกรณ์ XB7 ผ่านการอนุมัติดังนี้

มาตรฐานและการรับรองในระดับสากล

 • สำหรับทั้งชุดอุปกรณ์ ได้แก่ EN/IEC 60947-1, EN/IEC 6097-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22-2no 14, GB 14048.5
 • สำหรับปุ่มกดกลไกการหยุดทำงานฉุกเฉิน ได้แก่ EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850 และ EN/IEC 60204-1
 • สำหรับปุ่มกดปิดสวิทช์ฉุกเฉิน ได้แก่ EN/IEC 60364-5-53

การรับรองมาตรฐานสากลจาก UL, CSA, CCC, GOST

ระดับการป้องกัน

 • ด้านหน้า IP 65 (IP 54 สำหรับปุ่มกดปิดสวิทช์ฉุกเฉิน)
 • ด้านหลัง IP 20 (การป้องกันการสัมผัสโดยตรง)

News: Automation and Control

หน่วยควบคุมและส่งสัญญาณ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22มม. ชุดอุปกรณ์ Harmony®XB4 ประเภทโลหะแบบประกอบ ปุ่มกด สวิตช์ และแลมป์

 

ส่วนประกอบ

ชุดอุปกรณ์ควบคุมและส่งสัญญาณ The Harmony® XB4 ประเภทโลหะ สามารถติดตั้งได้ง่าย มีความยืดหยุ่นและความทนทาน เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

 • ชุดปุ่มกดและสวิตช์ ออกแบบเพื่อควบคุมการหยุดและเริ่มการทำงานของเครื่องจักร  การติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไขและการใช้พารามิเตอร์ (ฟังก์ชั่นการติดต่อ) ซึ่งประกอบด้วย ปุ่มกด, สวิตช์ตัวเลือก/สวิตช์กุญแจ, ฟังก์ชั่นการหยุดทำงานฉุกเฉินหรือฟังก์ชั่นการปิดสวิตช์ฉุกเฉิน  และหัวปุ่มกดแบบต่างๆ
 • แลมป์ ออกแบบเพื่อการส่งสัญญาณภาพ (ฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ)
 • ปุ่มกดเรืองแสง ออกแบบเพื่อการควบคุมและการส่งสัญญาณ (ฟังก์ชั่นการติดต่อและฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ)

ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวที่จะเห็นในหน้าต่อๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

 • รูปแบบหน่วยสมบูรณ์พร้อมฝาโลหะชุบโครเมียม
 • รูปแบบแยกชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้ใช้ประกอบเอง (แบ่งเป็นชิ้นส่วนหัวและตัวพร้อมฝาโลหะชุบโครเมียมหรือฝาโลหะดำ)

ตัวเลือกปุ่มกดและสวิตช์ควบคุม (ทั้งแบบเรืองแสงและไม่เรืองแสง) มีความหลากหลายและครอบคลุม

 • ปุ่มกดชนิดต่างๆ ได้แก่ ปุ่มกดหัวเรียบ หัวนูน หัวบุ๋ม หัวหุ้มยาง หัวติดสปริง หัวผลัก-ดัน ทั้งที่มีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมาย
 • กลไกการหยุดทำงานฉุกเฉินและปุ่มกดกลไกสลัก (ตามมาตรฐาน  EN/IEC-60204 และ IN/ISO 13850)
 • ปุ่มกดกลไกสลักปิดสวิตช์ฉุกเฉิน (ตามมาตรฐาน EN/IEC-60364-5-53)
 • สวิตช์ตัวเลือกด้ามยาวหัวปุ่มแบบมาตรฐาน และสวิตช์กุญแจ
 • อุปกรณ์ควบคุม
 • แบบสีต่างๆ ของหัวปุ่มกด
 • อะไหล่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

สัญญาณแลมป์ประกอบด้วยแลมป์ LED และแลมป์สำหรับหลอดไฟแบบปรับฐาน BA 9s
แลมป์ทั้งสองชนิดสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์โดยตรงหรือผ่านหม้อแปลง Integral

นวัตกรรมที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

 • หัวปุ่มกดแบบต่างๆ
 • หน่วยควบคุมและส่งสัญญาณสำหรับการใช้งานอย่างหนักหน่วง
 • ปุ่มกดไร้สายและไร้แบตเตอรี่
 • สวิตช์ไบโอเมทริกซ์ (ดูชุดอุปกรณ์  XB5)

การติดตั้ง

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ The Harmony® XB4 สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

 • ติดตั้งโดยอุปกรณ์ติดตั้งเดี่ยว(ส่วนหัวยึดอยู่ในร่องตัด)
 • หนีบชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเข้าด้วยกัน (ทั้งส่วนหัว ตัว คอนแทคบล็อกและไฟ LED)
 • ขันด้วยสกรูล็อคเดี่ยว
 • ระบบป้องกันการหลุดของคอนแทคบล็อกจากขั้วยึดสกรู

อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ ได้แก่ ตัวยึดสกรู คอนเนคเตอร์  คอนเนคเตอร์ประเภท Faston  ขั้วสปริง และแบบพิมพ์แผงวงจร

คุณภาพ

ชุดอุปกรณ์ The Harmony® XB4 มีคุณสมบัติเด่นทีเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนี้

 • EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4 และ EN/IEC 60947-5-5
 • UL 508, CSA C22-2 n° 14, GB 14048.5
 • การรับรองระหว่างประเทศจาก UL, CSA, CCC, GOST
 • ใบรับรองการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมทางทะเลจาก BV, RINA, LROS, DNV, GL

ชุดอุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานในคุณภาพที่เป็นอุปสรรคและยากลำบากทางด้านอุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติดังนี้

 • การป้องกันระดับสูงเพื่อรับมือกับคุณภาพที่เลวร้าย (IP66/IP69K)
 • ความทนทานต่อการทำความสะอาดด้วยการใช้แรงดันสูง
 • ความเข้ากันได้กับ “สภาพอากาศทุกประเภท”
 • วัสดุคอนแทคบล็อกที่หลากหลาย ที่มีความทนทานต่อการแตกหักในระดับต่างๆ (สามารถสลับเปลี่ยนพาวเวอร์ระหว่างระดับต่ำ กลาง หรือสูงได้)
 •  

ชุดอุปกรณ์ Harmony®XB5 ประเภทพลาสติก แบบประกอบ ปุ่มกด สวิตช์ และแลมป์

 

 

ส่วนประกอบ

ชุดอุปกรณ์การควบคุมและการส่งสัญญาณ The Harmony® XB5 ประเภทพลาสติก สามารถติดตั้งได้ง่าย มีความยืดหยุ่น เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความต้านทานต่อสารเคมีสูง พร้อมกับฉนวนไฟฟ้าคู่

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

 • ชุดปุ่มกดและสวิตช์ ออกแบบเพื่อควบคุมการหยุดและเริ่มการทำงานของเครื่องจักร การติดตั้ง การปรับปรุงแก้ไขและการใช้พารามิเตอร์ (ฟังก์ชั่นการติดต่อ) ซึ่งประกอบด้วย ปุ่มกด, สวิตช์ตัวเลือก/สวิตช์กุญแจ, ฟังก์ชั่นการหยุดทำงานฉุกเฉินหรือฟังก์ชั่นการปิดสวิตช์ฉุกเฉิน  และหัวปุ่มกดแบบต่างๆ
 • แลมป์ ออกแบบเพื่อการส่งสัญญาณภาพ (ฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ)
 • ปุ่มกดเรืองแสง ออกแบบเพื่อการควบคุมและการส่งสัญญาณ (ฟังก์ชั่นการติดต่อและฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ)

ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวที่จะเห็นในหน้าต่อๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

 • รูปแบบหน่วยสมบูรณ์พร้อมฝาโลหะชุบโครเมียม
 • รูปแบบแยกชิ้นส่วนเพื่อให้ผู้ใช้ประกอบเอง (แบ่งเป็นชิ้นส่วนหัวและตัวพร้อมฝาโลหะชุบโครเมียมหรือฝาโลหะดำ)

ตัวเลือกปุ่มกดและสวิตช์ควบคุม (ทั้งแบบเรืองแสงและไม่เรืองแสง) มีความหลากหลายและครอบคลุม

 • ปุ่มกดชนิดต่างๆ ได้แก่ ปุ่มกดหัวเรียบ หัวนูน หัวบุ๋ม หัวหุ้มยาง หัวติดสปริง หัวผลัก-ดัน ทั้งที่มีเครื่องหมายและไม่มีเครื่องหมาย
 • กลไกการหยุดทำงานฉุกเฉินและปุ่มกดกลไกสลัก (ตามมาตรฐาน  EN/IEC-60204 และ IN/ISO 13850)
 • ปุ่มกดกลไกสลักปิดสวิตช์ฉุกเฉิน (ตามมาตรฐาน EN/IEC-60364-5-53)
 • สวิตช์ตัวเลือกด้ามยาวหัวปุ่มสันแบบมาตรฐาน และสวิตช์กุญแจ
 • อุปกรณ์ควบคุม
 • แบบสีต่างๆ ของหัวปุ่มกด
 • อะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ต่างๆ

สัญญาณแลมป์ประกอบด้วยแลมป์ LED และแลมป์สำหรับหลอดไฟแบบปรับฐาน BA 9s แลมป์ทั้งสองชนิดสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์โดยตรงหรือผ่านหม้อแปลงอินทรีกัล

นวัตกรรมที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงาน

 • หัวปุ่มกดแบบต่างๆ
 • หน่วยการควบคุมและการส่งสัญญาณสำหรับการใช้งานอย่างหนักหน่วง
 • ปุ่มกดไร้สายและไร้แบตเตอรี่
 • สวิตช์ไบโอเมทริกซ์

การติดตั้ง

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ The Harmony® XB5 สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

 • ติดตั้งโดยอุปกรณ์ติดตั้งเดี่ยว(ส่วนหัวยึดอยู่ในร่องตัด)
 • หนีบชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเข้าด้วยกัน (ทั้งส่วนหัว ตัว คอนแทคบล็อกและไฟ LED)
 • ขันเข้าที่ด้วยน้อตเดี่ยว (แผ่นป้องกันการหมุน)
 • ระบบป้องกันการหลุดของคอนแทคบล็อกจากขั้วยึดสกรู (เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจเช็คบ่อยครั้ง)

อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ ได้แก่ ตัวยึดสกรู คอนเนคเตอร์  คอนเนคเตอร์ประเภท Faston  ขั้วสปริง และแบบพิมพ์แผงวงจร

คุณภาพ

ชุดอุปกรณ์ The Harmony® XB5 มีคุณสมบัติเด่นทีเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนี้

 • EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4 และ EN/IEC 60947-5-5
 • UL 508, CSA C22-2 n° 14, GB 14048.5
 • การรับรองระหว่างประเทศจาก UL, CSA, CCC, GOST
 • การรับรองทางทะเลจาก BV, RINA, LROS, DNV, GL

ชุดอุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานในคุณภาพที่เป็นอุปสรรคและยากลำบากทางด้านอุตสาหกรรมด้วยคุณสมบัติดังนี้

 • การป้องกันระดับสูงเพื่อรับมือกับคุณภาพที่เลวร้าย (IP66/IP69K)
 • ความทนทานต่อการทำความสะอาดด้วยการใช้แรงดันสูง
 • ความเข้ากันได้กับ “สภาพอากาศทุกประเภท”
 • วัสดุคอนแทคบล็อกที่หลากหลาย ที่มีความทนทานต่อการแตกหักในระดับต่างๆ (สามารถสลับเปลี่ยนพาวเวอร์ระหว่างระดับต่ำ กลาง หรือสูงได้)
 •  

MV Drive Altivar 1200 ไดร์ฟรุ่นใหญ่ ประหยัดไฟ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง

 

 

นวัตกรรมใหม่เพื่อการจัดการพลังงานที่ใช้กับมอเตอร์ระดับ Medium voltage ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมไปกับการเพิ่มผลกำไรให้กับท่าน ด้วย multi-level technology

   Control Feature
- Motor control mode
V/F control, Sensor/Sensorless flux vector control, closed-loop
- Integrated Protection
Overcurrent, main fuses, overvoltage,          undervoltage, CPU fault/alarm, waveform display, transformer temperature  etc.
- Communication
Modbus, Modbus TCP,Eternet IP,Profibus or DeviceNet
- Human-Machine interface display
Output frequency, voltage, current, power, input voltage, current, fault/alarm, waveform display, transformer temperature etc.
- 1Q or 2Q operation, PID function
- I/O function
- Local / remote mode
- Frequency setting: manual, analogue, digital
ATV1200  ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายที่สุด แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้กับงานประเภท Pump, Fan, Compressor & Conveyor ในกลุ่มอุตสาหกรรม Mining, Mineral & Metals , Oil & gas, Power, Water & Wastewater
 
ATV1200 ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน IEC,IEEE 519-1992 จึงทำให้ ATV1200  มีความปลอดภัย ด้วยระบบ Interlocks system, Security screw, Power off signal, Handle lock และใช้งานง่ายด้วย จอ HMI ขนาด 10 นิ้ว
 
 
ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูงด้วยระบบ multi-level technology  และ contactor less cell bypass ทำให้ ค่า Efficiency > 97%(with transformer) , THDi < 3% และค่า MTBF > 40,000 h
 
 
+ ประหยัดพลังงาน
+ มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูง
+ ติดตั้งง่าย
+ ลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง
+ บริการหลังการขายด้วยผู้เชี่ยวชาญ

แผงขนาดเล็ก Magelis ขืน & STU Magelis, รุ่นใหม่ของขั้วขับเคลื่อนโดยออกแบบ Vijeo

 

magelis ขืน-STU  ซอฟแวร์ vijeo 
 

Schneider Electric ปรับปรุงใหม่ช่วงแผงขนาดเล็กที่มีความสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยี เปิดกว้างมากขึ้น, การสื่อสารมากขึ้นขนาดกะทัดรัดมากขึ้นและนำเสนอความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นMagelis ขืนและแผง STUเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ปัญหาการผลิตเครื่องในอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีหน้าจอแบบสัมผัสของพวกเขาติดตั้งระบบที่ฉลาดและซอฟต์แวร์ฟรี. Magelis ขืนและแผง STUสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเครื่องมือ: ที่รู้จักกันดี "คลิป" ฤดูใบไม้ผลิ "" เทคโนโลยีสำหรับคนแรกและนวัตกรรม "" ปุ่มกด "" ระบบอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานØ 22 ตัดออก. พวกเขาทั้งสองใช้ Vijeo ออกแบบซอฟแวร์ที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งช่วง HMI Schneider Electric ของให้คุณได้รับประโยชน์จากฟังก์ชั่นที่ทันสมัยที่สุด. เว็บประตูสูตรและห้องสมุดของวัตถุกราฟิก กับการมาถึงของการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตที่ฝังตัวอยู่ในขณะนี้การสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นและเร็วขึ้นด้วย STU Magelis นอกจากนี้หลายโปรโตคอล RS485 / 232 พอร์ต RJ45 มาตรฐานเช่นเดียวกับพอร์ต USB, ให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ในเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Altivar 12 - ไดรฟ์สำหรับเครื่องง่าย 0.18-4 กิโลวัตต์

ลักษณะ

การออกแบบเน้นบูรณาการ

 • ฟังก์ชั่นขั้นสูงสำหรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น (PID แบบบูรณาการหลายความเร็ว ฯลฯ )
 • การสื่อสารได้ง่ายกับทุกชิ้นส่วนเครื่องอื่น ๆ ผ่านทางลิงค์อนุกรม Modbus สากลแบบบูรณาการ
 • รอยเท้าขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความลึกของอุปกรณ์ที่เป็นแผ่นฐานที่ติดตั้งรุ่นว้าวุ่นความร้อนลงในกรอบเครื่อง

ประนีประนอมกับคุณภาพไม่
เคยมีประสิทธิภาพสูงสำหรับมอเตอร์ของคุณมั่นใจโดย: 

 • ตั้งโรงงานที่ให้ไดรฟ์ที่มีคุณภาพสูงจากครั้งแรกที่ไฟเปิดอยู่
 • การบูรณาการมาตรฐาน (U / f), ประสิทธิภาพ (การควบคุมเวกเตอร์ฟลักซ์เซ็นเซอร์หรือ SVC) และปั๊มน้ำ / พัดลม (รายละเอียดกำลังสองKn²) รูปแบบการควบคุม
 • ประสิทธิภาพการทำงานแบบไดนามิกสูงในการเร่งเช่นเดียวกับเบรก
 • ควบคุมความเร็วที่ดีเยี่ยมในการโหลดเครื่องกระชาก
 • ลดเสียงรบกวนและการบำรุงรักษา

ได้รับการออกแบบสำหรับการปรับง่ายและการเดินสายไฟของไดรฟ์:  

 • มุมที่ง่ายต่อการเข้าถึง
 • มากมายง่ายต่อการระบุเครื่องหมาย
 • การตรวจสอบที่รวดเร็วและการป้องกันในปัจจุบันยอดมอเตอร์ (ที่พบบ่อยในการสลับยนต์และจับกับการใช้งานทันที)
 • บูรณาการที่สมบูรณ์แบบของเฟสเดียว 240 V รูปแบบเป็นขอบคุณเครือข่ายไฟฟ้าในตัวกรองอีเอ็มซีของ

ประหยัดเวลาในการเดินสายไฟ

 • ง่ายต่อการเข้าถึงทุกสายไฟและการตั้งค่าบนแผงด้านหน้า
 • มุมที่ง่ายต่อการเข้าถึง
 • เพียงคนเดียวที่ไ​​ขควงที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมด

ประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรม

 • ปุ่มนำทางสำหรับการเข้าถึงเมนูง่าย: กำหนดค่าพารามิเตอร์ใบสมัครของคุณในเวลาเพียงไม่กี่คลิก
 • โครงสร้างเมนูสามระดับ
 • โหมดอ้างอิง: ในการดำเนินงานในท้องถิ่น (เปิด / ปิดปุ่ม) และสำหรับการปรับความเร็วและการแสดงผล
 • โหมดการตรวจสอบ: สำหรับการแสดงพารามิเตอร์ (สร้างเมนูของคุณเอง)
 • โหมดการตั้งค่า: สำหรับการกำหนดค่าการใช้งานและการตั้งค่าของคุณ

ประหยัดเวลาในการว่าจ้าง

 • ไดรฟ์ที่สามารถกำหนดค่าก่อนที่จะได้รับ (โดยจัดจำหน่าย) ระหว่างการเก็บรักษา (โดยภัณฑารักษ์) หรือในช่วงที่เหมาะสมก่อนที่ตู้ไฟฟ้าขับเคลื่อนขึ้นเป็นครั้งแรก
 • ปรับไม่จำเป็นต้องมีและมีคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับการติดตั้งทันที
 • ความสะดวกในการเขียนโปรแกรม: การทำงานในภาษาที่คุณเลือกและจากพฤศจิกายน 2009ดาวน์โหลดซอฟแวร์การประชุมเชิงปฏิบัติการ SoMove ฟรีที่www.schneider-electric.com.sg 
 • ตัวเลือกบลูทู ธ สำหรับการดาวน์โหลดหรือการเข้าถึงการตั้งค่าผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อความสะดวกมากขึ้นในการใช้
 •  

 

ไดรฟ์สำหรับเครื่องง่าย 0.18> 15kW

ลักษณะ

เวลาและค่าใช้จ่ายการออม
สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และช่างเทคนิคเคเบิล:

 • เดี่ยวเครื่องมือมาตรฐาน
 • สายไฟหัก
 • ควบคุมท้องถิ่นบนแผงด้านหน้า
 • Side-by-ด้านความสามารถในการติดตั้ง

สำหรับโปรแกรมเมอร์:

 • การเขียนโปรแกรมอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่คลิกโดยใช้ปุ่มลูกศร

สำหรับผู้ใช้:

 • การทำสำเนากำหนดค่าอย่างรวดเร็วหรือการดาวน์โหลด
 • HMI ที่ใช้งานง่าย
  ขอบคุณทุกทางเลือกที่หลากหลายของเครื่องมือทั่วไปทั้ง Altivar และชุด LEXIUM 2 ช่วงเช่น Loader ง่ายและเครื่องมือหลาย Loader, อินเตอร์เฟซกราฟิก, เทอร์มิ HMI ระยะไกล, การประชุมเชิงปฏิบัติการและซอฟแวร์ SoMove โทรศัพท์มือถือ และซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟซบลูทูธ

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ประหยัดพลังงาน:

 • การออกแบบและการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการซอฟต์แวร์ SoMove
 • ออโต้จูน: เวลาการติดตั้งที่สั้นกว่าและระดับประสิทธิภาพสูงสุด
 • ความเข้ากันได้รวมกับ Altivar 31 ทั้งในแง่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ตัวเลือกทดแทนขยายผลิตภัณฑ์


ขนาดกะทัดรัด: 

 • สิ่งที่ส่งมาจะมีขนาดเล็ก (อีเอ็มซีรวมขึ้นอยู่กับรูปแบบและด้านข้างตัวเลือกการติดตั้งโดยไม่ต้อง derating)
 •  

 

 

 

Phaseo ABL1 - อุปกรณ์ไฟฟ้าเฟส 100 V ถึง 240 V - 60 วัตต์ถึง 240 วัตต์

การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสวิตช์โหมด 2.5-10 สำหรับเครื่องซ้ำ


แรงดันไฟฟ้าอินพุต:
 • เฟสเดียว 100-240 โวลต์
แรงดันไฟฟ้าขาออก:
 • การควบคุมเฟสเดียว 12 และ 24 VDC / 60 W-240 W
 • กรองป้องกันประสานถ้าต้องการสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC / EN 61000-3-2
 • ป้องกันความร้อนจัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงทั้งหมด
 • การเชื่อมต่อขั้วป้องกันบล็อก
 • UL รับรอง CSA
 • ป้องกัน overloads วงจรสั้นและแรงดันเกิน
 • แก้ไขโดยสกรูหรือ 35 มมรถไฟเป็นตัวเลือก
 
ประโยชน์ที่ได้รับ

นำพลังงานไปใช้กับระบบอัตโนมัติของคุณ!

ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องที่ง่ายและซ้ำทุ่มเทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง / ราคาที่แข่งขันได้เนื่องจากพวกเขา  ความเรียบง่ายและความเป็นปึกแผ่น

การประยุกต์ใช้งาน
 • ลิฟท์, จอแสดงผล, บันไดเลื่อน, ล้าง, เตาอบอาหาร ฯลฯ
Phaseo ABL7, ABL8
 
 

Phaseo ABL7, ABL8 - เฟสและแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส 100 V ถึง 500 V - 7 วัตต์ถึง 960 วัตต์

การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสวิตช์โหมด 0.3-40 สำหรับงานอุตสาหกรรม


พาวเวอร์ซัพพลายแบบแยกส่วนและเหมาะสมสำหรับ 100-240 โวลต์เครือข่ายเฟสเดียว
 • แรงดันเอาท์พุท: 5, 12, 24, 48 V -7 W-145 W
 • ขนาดที่เล็กกะทัดรัดสูง
 • ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง
 • แก้ไขโดยสกรูบนรถไฟหรือโอเมก้า
พาวเวอร์ซัพพลายสากลสำหรับเครือข่ายเดียว / 3 เฟส 100-500 V
 • แรงดันเอาท์พุท: 24 V และ 5-15 V โดยโมดูลแปลง 48 V / 72 W-​​960 W
 • สำรองพลังงานแบบบูรณาการ
 • 6 อ้างอิงสินค้าตั้งแต่ 3 ถึง 40
 • แก้ไขบนรถไฟโอเมก้า
 • การวินิจฉัยขั้นสูงไฟ LED และรีเลย์
 • กรองป้องกันเสียงดนตรีแบบบูรณาการ
 • โมดูลฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของการตัดเครือข่าย 24 VDC overloads วงจรและความพร้อม
 
ประโยชน์ที่ได้รับ

นำพลังงานไปใช้กับระบบอัตโนมัติของคุณ!

รุ่นใหม่ใช้งานที่หลากหลายอุปกรณ์ไฟฟ้าสากลรวมจำนวนมากของฟังก์ชั่นใหม่ ๆ และมีผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นกับความฉลาดโดยวิธีการของโมดูลการทำงาน. 
ออกแบบมาสำหรับเครื่องที่เรียบง่ายและการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแยกส่วนและเหมาะสมมีความนิยมมากที่สุดสำหรับมากของพวกเขาแน่น .

การประยุกต์ใช้งาน
 • อุตสาหกรรมและอาคาร: เครื่องง่ายถ่ายทอดกระบวนการภาครถยนต์ ฯลฯ
 • ระดับอุดมศึกษา: ประตูโรงรถ ฯลฯ
Phaseo ABL8
 
 

Phaseo ABL8 - เฟสและแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟส 230 โวลต์ถึง 400 V - 12 W 1440 W

อลหม่านกรองแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า 0.5-60


อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ 230/400 V เครือข่ายเฟสเดียว
 • แรงดันไฟฟ้า Output: 24V / 12-480 W
 • การปรับตัวแรงดันหลัก +/- 15 V
 • แก้ไขเมื่อวันที่ 35 มมรถไฟ (ไม่เกิน 4)
 • การป้องกันการส่งออกโดยฟิวส์แบบบูรณาการ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 •  
 • จอแสดงผล LED แสดงตนของแรงดันไฟฟ้าประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า 400 V เครือข่าย 3 เฟส 
 • แรงดันเอาท์พุท: 24 V / W 240-1440
 • การปรับตัวแรงดันหลัก +/- 20 V
 • การใช้กำลังไฟได้ถึง + 55 ° C โดยไม่ต้อง derating
 • จอแสดงผล LED แสดงตนของแรงดันไฟฟ้าหลัก
 
ประโยชน์ที่ได้รับ

นำพลังงานไปใช้กับระบบอัตโนมัติของคุณ!

รุ่นใหม่ของการแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้ากรองถูกนำมาใช้สำหรับการจัดหาของวงจรไม่ต้องควบคุมแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุท. 
เป็นเทคโนโลยีที่ง่ายและพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาช่วยให้พวกเขาที่จะให้ยืดอายุการทำงานอย่างมาก. 
ด้วยข้อเสนอใหม่นี้ Phaseo เสนอความเรียบง่ายและความรุนแรงที่จะให้บริการใช้งานของคุณ

การประยุกต์ใช้งาน
 • อุตสาหกรรมและอาคาร: เครื่องง่ายถ่ายทอดกระบวนการภาครถยนต์ ฯลฯ
 • วาล์วโซลินอย, คอนแทค ฯลฯ

 

 

 

 

Phaseo AS-ฉัน ABL
 

 

Phaseo AS-ฉัน ABL - อุปกรณ์ไฟฟ้าเฟส AS-อินเตอร์เฟซ 100 V ถึง 240 V - 2.4 เพื่อ 4,8

พาวเวอร์ซัพพลายโหมดสวิทช์ควบคุม 2.4 และ 4.8 สำหรับระบบการเดินสายไฟ AS-การเชื่อมต่อ


อุปกรณ์ไฟฟ้า 100-240 โวลต์สำหรับเครือข่ายเฟสเดียว
 • แรงดันเอาท์พุท: 30 VDC / 2.4 และ 4.8 AS-การเชื่อมต่อเข้ากันได้และ 24 VDC / 3 มาตรฐาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • การจัดการความผิดโลก
 • แก้ไขบนรถไฟโอเมก้าหรือสกรู
 • UL / CSA รับรอง
 • การเชื่อมต่อลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับ coupler หลักและ AS-อินเตอร์เฟสการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ
 
ประโยชน์ที่ได้รับ

 

นำพลังงานไปใช้กับระบบอัตโนมัติของคุณ!


เปิดช่วง Phaseo กับข้อเสนอแหล่งจ่ายไฟ ASI ABL ของมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดหาแรงดันคงที่จำเป็นสำหรับระบบสายไฟ AS-การเชื่อมต่อ สามประเภทพวกเขาตอบสนองทุกตู้ตู้หรือชั้นยืนกรงพบความต้องการในงานอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งาน
 • อุตสาหกรรมและอาคาร: เครื่องง่ายถ่ายทอดกระบวนการภาครถยนต์ ฯลฯ
Phaseo ABT7, ABL6
 
 

Phaseo ABT7, ABL6 - หม้อแปลงเฟส 230 V ถึง 400 V - 25 VA VA 2500

ความปลอดภัยและหม้อแปลงแยกวงจร 25-2500 VA


ช่วงสากล 25 VA 2500 VA - ดับเบิลคดเคี้ยว
 • แก้ไขบนรถไฟโอเมก้า (ขึ้นอยู่กับรุ่น) หรือแผง (กรู)
 • รองลงดินโดย plug-in ที่จัมเปอร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • สัญญาณไฟ LED
 • อุณหภูมิในการทำงาน: + 60 ° C
 • Series / สายไฟคู่ขนานของขดลวดทุติยภูมิโดย plug-in ที่จัมเปอร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
ช่วงที่เหมาะสม 25 VA 2500 VA - เดี่ยวคดเคี้ยว
 • แก้ไขบนแผง (กรู) หรือบนรถไฟโอเมก้า (ตัวเลือกขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • อุณหภูมิในการทำงาน: + 50 ° C
ช่วงเศรษฐกิจ 40 VA 400 VA - เดี่ยวคดเคี้ยว
 • แก้ไขบนแผง (กรู)
 • อุณหภูมิในการทำงาน: + 40 ° C
 
ประโยชน์ที่ได้รับ

นำพลังงานไปใช้กับระบบอัตโนมัติของคุณ!

Phaseo ให้บริการมากยิ่งขึ้น  เป็นปึกแผ่นและความเรียบง่ายที่มี 3 หม้อแปลงให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ทุกคน. 
ใหม่สากลเสนอคู่คดเคี้ยว: ประสิทธิภาพการทำงานสูงและนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ ขดลวดที่เหมาะสมเดียวเสนอ: รุ่นของผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์แล้ว เสนอเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับระบบอัตโนมัติซ้ำ

การประยุกต์ใช้งาน
 • อุตสาหกรรมและอาคาร: เครื่องง่ายถ่ายทอดกระบวนการภาครถยนต์ ...
 • วาล์วโซลินอย, คอนแทค ...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.